Loading

Thêm JS chuyển động cho các thành phần

Tin tức   01/10/2019


HIỆU ỨNG LOAD KHI LƯỚT

** Web chạy hiệu ứng demo xem TẠI ĐÂY
** Lưu ý: Để chạy được hiệu ứng, module đồng thời phải có 2 class:
- 1 là wow (mặc định).
- 2 là tên animation bạn chọn bên dưới, gõ đúng chữ IN HOA, chữ thường như bạn thấy.

Tại giao diện Quản trị:

  1. Bạn truy cập vào "Giao diện" (cột menu trái)
  2. Vào "Chèn mã script"
  3. Copy và Paste (Dán) đoạn mã dưới vào, nhấn "Chấp nhận"
  4. Vào "Sửa bố cục web"
  5. Chuột phải vào module bạn muốn thêm hiệu ứng
  6. Chọn xuống Hàng/cột (nên chọn cột) >> Sửa
  7. Thêm 2 class như trên Lưu ý vào ô "Lớp css"
  8. Tắt bảng cấu hình và lướt chuột lên nhấn vào "Lưu" / Ctrl + S

 

Copy đoạn JS dưới đây

/** JS chạy class "wow" **/
$(window).load(function(){
$.getScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/wow/1.1.2/wow.min.js', function () {
var wow = new WOW();
wow.init();
});
});

Chọn tên hiệu ứng / class 2 dưới đây

...


TÊN CÔNG TY CỦA BẠN


Địa chỉ: Địa chỉ
Hotline: Số điện thoại / Hotline
Mail: Địa chỉ Mail abc@xyz

                    

Đăng ký để nhận thông tin sớm nhất từ chúng tôi.!